Nabory wniosków


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2024 (dokumenty aplikacyjne) 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW 1/2024


.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2023 (dokumenty aplikacyjne) 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy

.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2023 (dokumenty aplikacyjne) 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW 1/2023 i 2/2023

.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2022 (dokumenty aplikacyjne)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2022 (dokumenty aplikacyjne)

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 22 listopada 2022


OGŁOSZENIE O NABORZE GRANTOWYM 3/2021/G

OGŁOSZENIE O NABORZE GRANTOWYM 2/2021/G

OGŁOSZENIE O NABORZE GRANTOWYM 1/2021/G

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

Protokół z posiedzenia Rady LGD Aktywni Razem z dnia 18 lutego 2022


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2021 (dokumenty aplikacyjne)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021 Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy / Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2021 (dokumenty aplikacyjne)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021. Przedsięwzięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia / Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW


OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU GRANTOWEGO 14/2019/G (dokumenty aplikacyjne)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2019/G. Przedsięwzięcie 2.3.1. Cudze chwalicie… Promocja lokalnych wyrobów spożywczych, artystycznych i rzemieślniczych – wersja pdf

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW


OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCEGO NABORU GRANTOWEGO13/2019/G (dokumenty aplikacyjne)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2019/G. Przedsięwzięcie 2.2.1. Ekonomia z ludzką twarzą. Promocja ekonomii społecznej – opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne – wersja pdf

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (3/2020) (dokumenty aplikacyjne…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020. Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas! / Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 3/2020


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (2/2020) (dokumenty aplikacyjne…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020. Przedsięwzięcie 2.1.1. Kowale swego szczęścia / Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 2/2020


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW (1/2020) (dokumenty aplikacyjne…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020. Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję / Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 1/2020


OGŁOSZENIE O NABORZE GRANTOWYM (1/2020/G) (dokumenty aplikacyjne…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G. Przedsięwzięcie 3.1.1. Jest tylko jedna Ziemia. Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia w zakresie edukacji mieszkańców i podmiotów w tematyce ekologii i ochrony klimatu – wersja pdf

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW NR 1/2020/G


OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE GRANTOWYM (15/2019/G) (dokumenty aplikacyjne…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 15/2019/G. Przedsięwzięcie 2.4.1. Zdrowa żywność – lepsze życie. Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa wspieranego przez społeczność, szkolenia, wizyty studyjne – wersja pdf


OGŁOSZENIA O UZUPEŁNIAJĄCYCH NABORACH GRANTOWYCH (9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G) (dokumenty aplikacyjne…)

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019/G. Przedsięwzięcie 1.2.1. Mądry Polak przed szkodą. Organizacja forów tematycznych dotyczących innowacji społecznych, szkolenia tematyczne dotyczące innowacji społecznych, tematyczne wizyty studyjne – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019/G. Przedsięwzięcie 1.2.1. Mądry Polak przed szkodą. Lokalne projekty współpracy dotyczące problemów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dotyczące problemów społecznych – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2019/G. Przedsięwzięcie 1.4.1. Nie święci garnki lepią. Działania rozwijające kompetencje zawodowe mieszkańców – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2019/G. Przedsięwzięcie 2.2.1. Ekonomia z ludzką twarzą. Promocja ekonomii społecznej – opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 15/2019/G. Przedsięwzięcie 2.4.1. Zdrowa żywność – lepsze życie. Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa wspieranego przez społeczność, szkolenia, wizyty studyjne – wersja pdf

WYNIKI NABORÓW 9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G


OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW (2/2019 – 5/2019) (dokumenty aplikacyjne)

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 Przedsięwzięcie 2.1.1 Kowale swego szczęścia / Rozwijanie działalności gospodarczej
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie … / Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy / Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019 Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie dziękuję / Rozwój działalności gospodarczej

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW nr 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019


OGŁOSZENIA O NABORACH GRANTOWYCH (9/2019/G – 15/2019/G) (dokumenty aplikacyjne)

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019/G. Przedsięwzięcie 1.2.1. Mądry Polak przed szkodą. Organizacja forów tematycznych dotyczących innowacji społecznych, szkolenia tematyczne dotyczące innowacji społecznych, tematyczne wizyty studyjne – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019/G. Przedsięwzięcie 1.2.1. Mądry Polak przed szkodą. Lokalne projekty współpracy dotyczące problemów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dotyczące problemów społecznych – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2019/G. Przedsięwzięcie 1.4.1. Nie święci garnki lepią. Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i obywatelskie mieszkańców – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 12/2019/G. Przedsięwzięcie 1.4.1. Nie święci garnki lepią. Działania rozwijające kompetencje zawodowe mieszkańców – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2019/G. Przedsięwzięcie 2.2.1. Ekonomia z ludzką twarzą. Promocja ekonomii społecznej – opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne – wersja pdf
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 14/2019/G. Przedsięwzięcie 2.3.1. Cudze chwalicie… Promocja lokalnych wyrobów spożywczych, artystycznych i rzemieślniczych – wersja pdf
 7. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 15/2019/G. Przedsięwzięcie 2.4.1. Zdrowa żywność – lepsze życie. Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa wspieranego przez społeczność, szkolenia, wizyty studyjne – wersja pdf

OGŁOSZENIA O NABORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: (1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G)  (dokumenty aplikacyjne…)


 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem . Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem. Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem. Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019/G. Przedsięwzięcie 1.3.1. Tacy sami. Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia: wsparcie psychologiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci – wersja pdf
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Szkolenie i zatrudnienie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic – wersja pdf

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW nr 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G


OGŁOSZENIE O NABORZE: 1/2019 (dokumenty aplikacyjne…)

WYNIKI NABORU 1/2019


OGŁOSZENIA O NABORACH: 1/2019/G – 8/2019/G (dokumenty aplikacyjne…)


 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem . Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem. Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G. Przedsięwzięcie 1.1.1. Aktywni razem. Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019/G. Przedsięwzięcie 1.3.1. Tacy sami. Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia: wsparcie psychologiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019/G. Przedsięwzięcie 1.3.1. Tacy sami. Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych) – wersja pdf
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci – wersja pdf
 7. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD – wersja pdf
 8. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019/G. Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju. Szkolenie i zatrudnienie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic – wersja pdf

WYNIKI NABORÓW 5/2019, 7/2019

OGŁOSZENIA O NABORACH: 1/2018 – 5/2018 (do pobrania)

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018. Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda? Nie u nas!/ Podejmowanie działalności gospodarczej – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018. Przedsięwzięcie 3.2.1. Nuda nie u nas!/ Rozwijanie działalności gospodarczej – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018. Przedsięwzięcie 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018. Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję/ Podejmowanie działalności gospodarczej – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018. Przedsięwzięcie 3.4.1. CO2? Nie dziękuję/ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej, lub infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej – wersja pdf

ZMIENIONA LISTA OPERACJI WYBRANYCH W NABORZE 4/2018 z dnia 26 marca 2019 r.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA z dnia 26 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU/ KOREKTA LIST OPERACJI WYBRANYCH, NABORY 2/2018, 3/2018, 5/2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 1. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 2/2017/G – wersja pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 1. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 1/2017/G – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 2/2017/G – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze. Konkurs nr 3/2017/G – wersja pdf

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW

 1. Ogłoszenie o naborze Nr 1/2017 – wersja pdf
 2. Ogłoszenie o naborze Nr 2/2017 – wersja pdf
 3. Ogłoszenie o naborze Nr 3/2017 – wersja pdf
 4. Ogłoszenie o naborze Nr 4/2017 – wersja pdf
 5. Ogłoszenie o naborze Nr 5/2017 – wersja pdf
 6. Ogłoszenie o naborze Nr 6/2017 – wersja pdf
 7. Ogłoszenie o naborze Nr 7/2017 – wersja pdf
 8. Ogłoszenie o naborze Nr 8/2017 – wersja pdf

           INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW

          INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości