Informacja o funduszu pożyczkowym ze środków UE dedykowanym dla branży turystycznej i okołoturystycznej.

Środki unijne

Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje w zakresie WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO, PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 17 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r. będzie prowadzony nabór wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości