Posiedzenie Komisji Programowej ws. oceny wniosków

  Posiedzenie Komisji Programowej Fundacji AKTYWNI RAZEM  odbędzie się w dniu 06 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym 37.   Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Wybór Sekretarza

Zaproszenie do składania ofert na opracowania i druk MAPY TURYSTYCZNEJ

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących opracowania i druku map turystycznych obejmujących teren działania LGD AKTYWNI RAZEM.  Wymagane parametry techniczne dostępne są w biurze LGD.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektu i druk broszury!

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  421 „Wdrażanie projektów współpracy”, zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu i druk broszury

Jesienne Święto Michała – Zaproszenie 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości