Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkursy nr 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 30.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursów nr 2/2019, 3/2019, 4/2019. 5/2019.

Wyniki oceny:

1.Lista operacji zgodnych z LSR

Nabór nr 2/2019 – Przedsięwzięcie 2.1.1- Kowale swego szczęścia – otwórz

Nabór nr 3/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1 – Cudze chwalicie… – otwórz

Nabór nr 4/2019 – Przedsięwzięcie 3.3.1 – Sama grusza nie wystarczy – otwórz

Nabór nr 5/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1 – CO2? Nie dziękuję – otwórz

2.Lista operacji WYBRANYCH przez LGD

Nabór nr 2/2019 – Przedsięwzięcie 2.1.1- Kowale swego szczęścia – otwórz

Nabór nr 3/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1 – Cudze chwalicie… – otwórz

Nabór nr 4/2019 – Przedsięwzięcie 3.3.1 – Sama grusza nie wystarczy – otwórz

Nabór nr 5/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1 – CO2? Nie dziękuję – otwórz


3. Lista REZERWOWA operacji wybranych

Nabór nr 4/2019 – Przedsięwzięcie 3.3.1 – Sama grusza nie wystarczy – otwórz

3. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 30.01.2020 –  otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości