Konkurs – 1/2017/G – rezygnacja wybranego Grantobiorcy i uruchomienie listy rezerwowej

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o uruchomieniu listy rezerwowej Grantobiorców wybranych w naborze nr 1/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Aktywni Razem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR).   Konkurs dotyczył wyboru

  Regulamin rajdu rowerowego Karta zgłoszenia osoby pełnoletniej Karta zgłoszenia osoby niepełnoletniej

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości