Szanowni Państwo,

Informujemy, że posiedzenie Rady Fundacji odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali bankietowej Bar u Jędrka, Miałkówek 4b, gm. Gostynin.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 13:30 w sali bankietowej Bar u Jędrka, Miałkówek 4b, gm. Gostynin.

ANKIETA – KONSULTACJE ZMIAN LSR W 2023 R.

Szanowni Państwo, Zgodnie z wyliczeniami Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w ramach obecnego budżetu na wdrażanie LSR ma jeszcze do wykorzystania 91 375,01 EUR. Kwota ta może ulec zwiększeniu po zakończeniu trwającej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy przekazanych do Samorządu Województwa

KONSULTACJE DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU na lata 2023-2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027 LGD AKTYWNI RAZEM Proponowane obszary (cele szczegółowe), przedsięwzięcia, projekty i źródła finansowania Wyciąg z PS dla WPR ZAKRESY TEMATYCZNE LSR

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości