Wyniki naboru wniosków nr 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G,

Szanowni Państwo,

Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 29 października br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 r.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości