HESTIA

„HESTIA – Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA – Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości”

OPIS PROJEKTU

HARMONOGRAM

_________________________________________________________________________

  1. SPOTKANIE INICJUJĄCE

2. WIZYTA STUDYJNA W FINLANDII

3. WIZYTA STUDYJNA W POLSCE

4. PRZEWODNIK Skarby natury kultury i historii północno-zachodniego Mazowsza:

PRZEWODNIK

5. WARSZTATY KULINARNE

6. SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Materiały szkoleniowe do wykorzystania na lekcjach przedsiębiorczości

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości