INFORMACJA O WYNIKACH NABORU WNIOSKÓW – KONKURS nr 1/2024

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 22.05.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursu nr 1/2024.


Wyniki oceny:

1.Listy operacji zgodnych z LSR

Konkurs nr 1/2024– Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz


2. Listy operacji WYBRANYCH przez LGD


Konkurs nr 1/2024 – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 22.05.2024 r. –  otwórz

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Mazowsza!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Wierzba i wiklina. Tradycja przeplatana współczesnością”.

Pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców Mazowsza do spacerów śródpolnych po naszym regionie, odwiedzania wikliniarzy, festynów wikliniarskich i plecionkarskich oraz do uwieczniania wycieczek w formie fotograficznej. Na zwycięzców czekają nagrody i wystawa pokonkursowa!!! Więcej informacji w regulaminie konkursu na http://www.ziarno.grzybow.pl/436-uwaga-konkurs-fotograficzny

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

W dniu 14 maja 2024 roku w Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowym Magdalena w Koszelówce odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM

Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, dotyczące oceny wniosków w konkursie 1/2024, odbędzie się 22 maja 2024 r. w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15, 09-530 Gąbin.

Konsultacje – procedury wyboru operacji/grantów, propozycje kryteriów oceny i wyboru Grantobiorców PS WPR NA LATA 2023-2027

KONSULTACJE

Informacja o funduszu pożyczkowym ze środków UE dedykowanym dla branży turystycznej i okołoturystycznej.

Środki unijne

Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje w zakresie WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO, PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 17 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r. będzie prowadzony nabór wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2024 Przedsięwzięcie 1.5.1. Dziedzictwo dla rozwoju

Dokumenty do pobrania:


 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pobierz..)
 2. Formularz wniosku o płatność (pobierz…)
 3. Formularz umowy o udzielenie wsparcia (pobierz…)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
 5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju, LSR) 
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
 7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (pobierz…) 
 8. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach / kwalifikacjach, prowadzonej działalności (pobierz…)
 9. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy (pobierz…)
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną (pobierz…)
 11. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO) (pobierz…)
 12. Procedura odwoławcza

Mazowsze Płockie świetne na weekend

„ Mazowsze Płockie świetne na weekend” to projekt współpracy realizowany przez: LGD „Razem dla Rozwoju” oraz LGD „Aktywni Razem”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielu Polaków kojarzy Region Mazowsza Płockiego z wielką zieloną przestrzenią, stwarzający doskonałe warunki do wypoczynku, relaksu, nabierania sił do życia. Blisko natury, pośród gościnnych ludzi, na wsi czy w małym miasteczku, gdzie życie toczy się niespiesznym rytmem, zupełnie odmiennym od codziennego pośpiechu i stresu towarzyszącego mieszkańcom wielkomiejskich aglomeracji. To widzenie regionu, potwierdzone przed laty ogólnopolskimi badaniami (ilościowymi i jakościowymi) dało podstawę do kreowania pierwszych dużych kampanii wizerunkowych.

Chcemy zaprezentować obszar zachodniego Mazowsza jako region eko-pozytywny, zaskakujący i zachwycający naturalnym środowiskiem, w zrównoważony sposób rozwijający turystykę, wdrażający prośrodowiskowe technologie w gospodarce czy energetyce i stawiający na swój największy atut jakim jest rolnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo, w tym bardzo dynamiczny sektor produkcji zdrowej ekologicznej żywności. W tym przekazie nie zamykamy się w tradycyjnym rozumieniu ekologii, z pominięciem sfery high-tech, która otwiera nowe możliwości zarówno ochrony, jak i korzystania ze środowiska – i to na różnych polach ludzkiej aktywności, włącznie  z wypoczynkiem, zamieszkaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej. Podstawą promocji regionu jest oparcie wszelkich działań na silnej marce, przemyślanej strategii, mocno osadzonej w tożsamości miejsca. Stąd pomysł na kampanię promującą rozwój oferty turystycznej oraz produktów turystycznych z obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie, w której wykorzystamy bardzo różne nośniki i kanały komunikacji.

„Mazowsze Płockie – wyłącz napięcie, włącz zasilanie” /oferta turystyczna regionu

„Mazowsze Płockie – na chwilę lub na dłużej” /promocja regionu jako miejsca do życia

„Mazowsze Płockie – chwilo trwaj!” /walory kulturowe regionu

„Mazowsze Płockie – Smakuj życie!” /turystyka kulinarna

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gostynińskim

Wnioski i rekomendacje dotyczące działań na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Mazowszu

W dniu 23 listopada 2023 roku w Serocku odbyła się, zorganizowana przez Lokalne Grupy Działania
(LGD): Zalew Zegrzyński, z siedzibą w Legionowie, i AKTYWNI RAZEM, z siedzibą w Gąbinie, konferencja pn. „Turystyka wodna na Mazowszu”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele interesariuszy procesu rozwoju
turystyki wodnej na Mazowszu, w tym: Samorządu Województwa, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, Starostw Powiatowych z obszarów obu LGD, miast i gmin wiejskich z tychże obszarów, firm –
organizatorów turystyki wodnej na Mazowszu, zwłaszcza kajakowej, a także młodzież szkoły średniej
o profilu turystycznym w Serocku.

Całość artykułu dostępna do pobrania.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości