Mazowsze Płockie świetne na weekend

„ Mazowsze Płockie świetne na weekend” to projekt współpracy realizowany przez: LGD „Razem dla Rozwoju” oraz LGD „Aktywni Razem”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielu Polaków kojarzy Region Mazowsza Płockiego z wielką zieloną przestrzenią, stwarzający doskonałe warunki do wypoczynku, relaksu, nabierania sił do życia. Blisko natury, pośród gościnnych ludzi, na wsi czy w małym miasteczku, gdzie życie toczy się niespiesznym rytmem, zupełnie odmiennym od codziennego pośpiechu i stresu towarzyszącego mieszkańcom wielkomiejskich aglomeracji. To widzenie regionu, potwierdzone przed laty ogólnopolskimi badaniami (ilościowymi i jakościowymi) dało podstawę do kreowania pierwszych dużych kampanii wizerunkowych.

Chcemy zaprezentować obszar zachodniego Mazowsza jako region eko-pozytywny, zaskakujący i zachwycający naturalnym środowiskiem, w zrównoważony sposób rozwijający turystykę, wdrażający prośrodowiskowe technologie w gospodarce czy energetyce i stawiający na swój największy atut jakim jest rolnictwo, sadownictwo, pszczelarstwo, w tym bardzo dynamiczny sektor produkcji zdrowej ekologicznej żywności. W tym przekazie nie zamykamy się w tradycyjnym rozumieniu ekologii, z pominięciem sfery high-tech, która otwiera nowe możliwości zarówno ochrony, jak i korzystania ze środowiska – i to na różnych polach ludzkiej aktywności, włącznie  z wypoczynkiem, zamieszkaniem, rozwijaniem działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej. Podstawą promocji regionu jest oparcie wszelkich działań na silnej marce, przemyślanej strategii, mocno osadzonej w tożsamości miejsca. Stąd pomysł na kampanię promującą rozwój oferty turystycznej oraz produktów turystycznych z obszarów lokalnych grup działania uczestniczących w projekcie, w której wykorzystamy bardzo różne nośniki i kanały komunikacji.

„Mazowsze Płockie – wyłącz napięcie, włącz zasilanie” /oferta turystyczna regionu

„Mazowsze Płockie – na chwilę lub na dłużej” /promocja regionu jako miejsca do życia

„Mazowsze Płockie – chwilo trwaj!” /walory kulturowe regionu

„Mazowsze Płockie – Smakuj życie!” /turystyka kulinarna

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gostynińskim

Wnioski i rekomendacje dotyczące działań na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Mazowszu

W dniu 23 listopada 2023 roku w Serocku odbyła się, zorganizowana przez Lokalne Grupy Działania
(LGD): Zalew Zegrzyński, z siedzibą w Legionowie, i AKTYWNI RAZEM, z siedzibą w Gąbinie, konferencja pn. „Turystyka wodna na Mazowszu”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele interesariuszy procesu rozwoju
turystyki wodnej na Mazowszu, w tym: Samorządu Województwa, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, Starostw Powiatowych z obszarów obu LGD, miast i gmin wiejskich z tychże obszarów, firm –
organizatorów turystyki wodnej na Mazowszu, zwłaszcza kajakowej, a także młodzież szkoły średniej
o profilu turystycznym w Serocku.

Całość artykułu dostępna do pobrania.

XVII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił już XVII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2023.

Informacja znajduje się w linku poniżej.
https://mazovia.pl/pl/konkursy/xvii-edycja-konkursu-o-laur-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-dla-mazowieckich-producentow-zywnosci-za-najlepszy-produkt-roku-2023.html


Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie!!!

Lokalne Grupy Działania na Mazowszu wybrane!

Miło nam poinformować, iż w dniu 15 grudnia 2023 roku została podpisana UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2023-2029 pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem.

Lokalne Grupy Działania na Mazowszu wybrane! (ksow.pl)

PROJEKT WSPÓŁPRACY „MAZOWIECKIE MAZURY – ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI NA OBSZARACH LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI I LGD AKTYWNI RAZEM”

Turystyka wodna na Mazowszu

23 października 2023 r. w hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku odbyła się konferencja podsumowująca efekty dwuletniego projektu współpracy pomiędzy Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem i Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński z udziałem przedstawicieli wodniackiej branży turystycznej, samorządów położonych nad wodami Mazowsza, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i młodzieży kształcącej się w kierunku turystycznym.

Czytaj więcej ›

INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW WNIOSKÓW – KONKURS nr 1/2023, 2/2023

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 9.11.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursów nr 1/2023 oraz 2/2023 .


Wyniki oceny:

1.Listy operacji zgodnych z LSR

Konkurs nr 1/2023 – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz

Konkurs nr 2/2023 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – otwórz


2. Listy operacji WYBRANYCH przez LGD


Konkurs nr 1/2023 – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – otwórz

Konkurs nr 2/2023 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy –otwórz


Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 09.11.2023 r. –  otwórz

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach zaprasza na spotkanie literackie.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, dotyczące oceny wniosków w konkursach 1/2023 i 2/2023, odbędzie się 9 listopada 2023 r. w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15, 09-530 Gąbin.


Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości