Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkurs nr 1/2020/G

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 1/2020/G – Przedsięwzięcie 3.1.1 Jest tylko jedna Ziemia – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 12.08.2020 r. – otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości