Ostateczne listy wybranych i rezerwowych wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G

Wyniki oceny:

Listy wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 9/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz
Nabór nr 10/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz

Nabór nr 12/2019/G – Przedsięwzięcie 1.4.1 Nie święci garnki lepią – otwórz

Nabór nr 13/2019/G – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

Nabór nr 15/2019/G – Przedsięwzięcie 2.4.1 Zdrowa żywność – lepsze życie – otwórz

Listy wniosków REZERWOWYCH
Nabór nr 9/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz
Nabór nr 10/2019/G – Przedsięwzięcie 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dnia 6.05.2020 r.otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości