Rozliczenie Grantu

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 1/2019/G. Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 2/2019/G. Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 3/2019/G. Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 4/2019/G. Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia: wsparcie psychologiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 5/2019/G. Integracja osób niepełnosprawnych za społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych) – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 6/2019/G. Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminny izb pamięci – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 7/2019/G. Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 8/2019/G. Szkolenie i zatrudnienie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 9/2019/G. Organizacja forów tematycznych dotyczących innowacji społecznych, szkolenia tematyczne dotyczące innowacji społecznych, tematyczne wizyty studyjne  – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 10/2019/G. Lokalne projekty współpracy dotyczące projektów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dotyczące projektów społecznych  – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 11/2019/G. Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i obywatelskie mieszkańców – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 12/2019/G. Działania rozwijające kompetencje zawodowe mieszkańców – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 13/2019/G. Działania rozwijające kompetencje zawodowe mieszkańców – GENERATOR

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 13/2019/G – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 14/2019/G. Promocja lokalnych wyrobów spożywczych, artystycznych i rzemieślniczych – GENERATOR

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 14/2019/G  – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 15/2019/G 
Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa wspieranego przez społeczność, szkolenia, wizyty studyjne  – GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/Sprawozdanie – Konkurs nr 1/2020/G 
Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia w zakresie edukacji mieszkańców i podmiotów w tematyce ekologii i ochrony klimatu – GENERATOR

.

Wniosek o rozliczenie transzy/sprawozdanie – Konkurs nr 1/2021/G GENERATOR

.

Wniosek o rozliczenie transzy/sprawozdanie – Konkurs nr 2/2021/G  GENERATOR

 

Wniosek o rozliczenie transzy/sprawozdanie – Konkurs nr 3/2021/G GENERATOR

.

Instrukcja rozliczenia transzy grantu

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości