Zapraszamy do składania ofert!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE Lokalna Grupa Działania AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie analizy skuteczności i efektywności Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (LSR) oraz identyfikacji aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców wraz z opracowaniem raportu końcowego.

Szanowni Państwo, Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przygotowanie oraz sformułowanie wniosków i wytycznych dotyczących wdrażania inicjatywy Leader w nowym okresie programowania przy wykorzystaniu instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) na podstawie informacji uzyskanych od

Serdecznie zapraszamy do złożenia oferty cenowej na druk przewodnika po projektach!!!

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu graficznego, fotoedycji, składu i druku przewodnika po projektach zrealizowanych w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Parametry techniczne publikacji: –     nakład: 800 egz.,

LGD AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert na redakcję przewodnika po projektach!!!!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na redakcję przewodnika po projektach wraz z przygotowaniem tekstów opisujących projekty zrealizowane na terenie obejmującym obszar Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, Oś

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wykonanie fotografii!!!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie fotografii projektów zrealizowanych na terenie obejmującym obszar Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (ok. 200 / 250 szt. w zależności od

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie na terenie działania Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM dziesięciu warsztatów aktywizujących lokalnych liderów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i małych miast z wykorzystaniem instrumentu Rozwoju

INFORMUJEMY ,ŻE W DNIU 3 KWIETNIA 2015 roku BIURO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA FUNDACJA AKTYWNI RAZEM BĘDZIE NIECZYNNE.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości