OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 30 listopada do dnia 15 grudnia 2017 r. będą prowadzone nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Ogłoszenia o naborach wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego – otwórz

 

2. Generator wniosków (wybierz właściwy dla Przedsięwzięcia)

 

 

3. Instrukcja Generatora Wniosków – otwórz

 

4. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców – otwórz

 

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną – otwórz

 

6. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

 

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)otwórz

 

8. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM – otwórz

 

9. Wzór umowy o powierzeniu grantu – otwórz

 

10. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu – otwórz

 

11. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe – otwórz

 

12. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych – otwórz

 

13. Instrukcja rozliczenia transzy grantu – otwórz

 

14. Katalog dopuszczalnych stawek – otwórz

 

15. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – otwórz

 

16. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji – otwórz

 

17. Przykładowy wzór zapytania ofertowego – otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości