Dołącz do nas

Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2,  § 17 ust. 1 oraz § 28 ust. 4 lit. Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM istnieje możliwość uzupełniania i rozszerzania składu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

Procedura dołączenia do nas:

 

– ORGANIZACJA/ FIRMA/ INSTYTUCJA:
 

wypełnienie i dostarczenie do biura Lokalnej Grupy Działania:

– deklaracji przystąpienia do LGD 

-oświadczenie o wyrażaniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

 

Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje zgodnie ze swoimi statutami najczęściej muszą podjąć uchwały o przystąpieniu do LGD.

 

– OSOBA FIZYCZNA:

 

wypełnienie i dostarczenie do biura Lokalnej Grupy Działania:

– deklaracji przystąpienia do LGD

– oświadczenie o niekaralności

– zobowiązanie do opłacania składek członkowskich

– oświadczenie o wyrażaniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

 

Statut Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM

 

Z A P R A S Z A M Y  D O  W S P Ó Ł P R A C Y !


REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA W LGD AKTYWNI RAZEM


Deklaracja rezygnacji dla os. fizycznej

Deklaracja rezygnacji dla instytucji

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości