Rowerowa

Międzynarodowy Szlak Rowerowy EuroVelo R-2  – kolor zielony
Szlak Międzynarodowy EuroVelo R-2 – „Szlak Stolic”, ma połączyć Galway z Moskwą. Obecnie dochodzi tylko do zachodniej granicy Polski. Odcinek z Łącka do Kowala jest pierwszym polskim fragmentem szlaku.
Następnie wyznakowano szlak na trasie Brochów – Sanniki i biegnie malowniczymi terenami Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu do miejscowości Iłów, a następnie doliną rzeki Jeżówki do Sannik.
Kolejny etap łączy Sanniki z Takarami Rąbież i przebiega przez następujące miejscowości: Sanniki – Czyżew – Konstantynów – Gąbin – Dobrzyków – Jordanów – Tokary Rąbież.

 

Ponadregionalny Szlak Wisły – kolor niebieski o przebiegu: Soczewka – Płock, Płock – Nowy Kamion, Dobiegniewo – Wistka Królewska – Modzerowo – Włocławek,
Biegnie on malowniczym brzegiem Wisły. Wzdłuż szlaku podziwiać można będące w większości rezerwatami przyrody kępy wiślane (Kępa Rakowska, Antonińska, Wyspy Zakrzewskie, Wyspy Białowieskie, Ławice Troszyńskie, Kępa Wykowska) z przygotowanymi dla turystów o zamiłowaniach ornitologicznych punktami widokowymi. Na trasie mijamy malowniczo położone miejscowości: Biśniew, Arciechów, Szory, Pieczyska Łowickie, Troszyn, Dobrzyków, Tokary. Niepowtarzalne walory środowiska naturalnego, a w szczególności duże bogactwo ryb w Wiśle, ściągają tu liczne rzesze wędkarzy W Płocku warto na chwilę zatrzymać się na Starym Mieście. Można tutaj zobaczyć m.in. romańską Katedrę, klasycystyczny Ratusz oraz Fontannę Afrodyty. Miejscowość Soczewka położona jest nad jeziorem o tej samej nazwie i Zalewem Włocławskim. Znajduje się tutaj zespół dworski z dworkiem z XIX wieku, oficyną i parkiem z aleją lipową oraz kościół parafialny murowany z 1906 r.
Odcinek szlaku Dobiegniewo – Włocławek biegnie malowniczym brzegiem Wisły wzdłuż tzw. Jeziora Włocławskiego. Zalew Włocławski będący największym sztucznym jeziorem w Polsce (75 km2) to oferta skierowana do amatorów wypoczynku nad wodą (sporty motorowodne, żeglarstwo, kajakarstwo, windsurfing). Zalew powstał po wybudowaniu stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku. Długość zalewu po dawnym nurcie Wisły wynosi 57 km, szerokość natomiast waha się w granicach od 500 – 2500 m. Duże bogactwo ryb w Wiśle ściąga tu także liczne rzesze wędkarzy.
Ponadto na trasie szlaku warto zatrzymać się i zobaczyć:
Dobiegniewo – należy do jednej z głównych miejscowości wypoczynkowych Gminy Włocławek. Znajduje się tu stanowisko archeologiczne z najstarszymi śladami pobytu człowieka na Mazowszu – narzędzia i groty z krzemienia ze starszej epoki kamiennej (palrolit).
Wistka Królewska – zespół dworsko-parkowy z dworem murowanym z ok. poł. XIX w. i parkiem dworskim z 2 poł. XVII w.
Modzerowo – znajduje się tutaj kaplica ewangelicka z 1934 r., dziś katolicka.
Włocławek – miasto powiatowe. Prawa miejskie otrzymało przed 1255 r . Od 1255 r. do 1793 r. własność biskupów kujawskich. Od 1520 r. Port rzeczny główna komora celna dla handlu prowadzonego na Wiśle. Zniszczenia w czasie wojen szwedzkich. Rozwój przemysłu nastąpił w XIX w. Ważniejsze zabytki to: przebudowany w późniejszych latach gotycki Kościół Katedralny Wniebowzięcia NMP z lat 1340-65; Kościół p. w. Św. Jana Chrzciciela z 1538 r. w stylu późnego gotyku, kopuła wieży barokowa (wewnątrz polichromia z 1951 r. wzorowana na romańskich); gotycki Kościół p. w. Św. Witalisa z 1330 r. (dziś kaplica Seminarium Duchownego); Kościół p. w. Wszystkich Świętych z 1639-44, rozbudowany w latach późniejszych; przy Starym Rynku dom z XVI/XVII w. Ze szczytem barokowym z XVIII w., obecnie siedziba muzeum, liczne domy w mieście od pocz. XIX w. Spichlerze XIX-wieczne nad Wisłą (w jednym z nich muzeum).

 

Ponadregionalny zielony szlak VeloMazowia Nr 20 o przebiegu: Most na Bzurze w Witkowicach – Mistrzewice – Młodzieszyn – Budy Stare – Budy Iłowskie – Łaziska – Miękini – Iłów – Grzybów – Słubice – Grabowiec – Wólka Wysoka – Mocarzewo – Sanniki – Czyżew – Topólno – Gąbin – Zdwórz – Łąck – Sendeń – Białe – Klusek – Murowanka – Skrzynki – Kukawy – Warząchewka Polska – Pinczata – Włocławek.
Szlak, zaczynający się przy moście na Bzurze w Witkowicach, liczy 105 km i wraz z istniejącym od kilku lat Kampinoskim Szlakiem Rowerowym połączył Warszawę z Włocławkiem prowadząc po najatrakcyjniejszych terenach zachodniego Mazowsza. W przeważającej części biegnie po dobrych drogach asfaltowych o niewielkim ruchu samochodowym oraz p[o gruntowych drogach leśnych. Kilka odcinków poprowadzono po drogach przy których wybudowano bądź buduje się oddzielone od jezdni ścieżki rowerowe. Liczne gospodarstwa agroturystyczne na, lub nieopodal trasy chętnie przyjmą każdego podróżującego rowerzystę na nocleg i smaczną przekąskę.

 

Szlaki łącznikowe – kolor czarny – uzupełniające do szlaku głównego międzynarodowego i ponadregionalnego.

 

Trasa nr 13: Iłów – Nowy Troszyn (22 km)
Iłów – kościół parafialny z 1782 r., szereg domów z XIX I XX w., kaplica cmentarna z XVIII w., pozostałości cmentarza Żydowskiego.
Szlak biegnie wzdłuż Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na uwagę zasługują również: Uroczysko Gilówka, liczne pomniki przyrody z dębem o obwodzie przekraczającym 6m w Pieczyskach Iłowskich.
Troszyn Polski – drewniany kościół z 1636 r., cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w.
Zyck – parafialny kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1870 r. wg planów Franciszka Tournelle.

 

Trasa 16: Sanniki – Zyck Polski (12 km)
Trasa wiedzie Nadwiślańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Sanniki – Zespół Pałacowo – Parkowy im. Fryderyka Chopina z Biblioteką Muzyczną im. Mateusza Glińskiego i parkiem krajobrazowym, XIX wieczny neoklasyczny Kościół im. św. Trójcy, dawne budownictwo wiejskie.
Studzieniec – ruiny pałacu (koniec XVII w.) z pozostałościami parku krajobrazowego i sztuczną grotą, kapliczka ze źródełkiem z 1907 r.

 

Trasa 20: Nowosiadło-Dobrzelin (38 km)
Są to tereny Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Gostynińsko-Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Wymyśle Nowe – dawna wieś mennonicka zasiedlona w latach 1762-64 przez emigrantów z Fryzji. Pozostał po nich zbór postawiony po1840r i cmentarz z nagrobkami kamiennymi i żeliwnymi.
Czermno – wieś mennonicka z końca XVIII w. Kościół pw. św. Wawrzyńca z lat 1947-52.
Gąbin – Ratusz Miejski w stylu klasycystycznym z 1824 roku, Kamienica z 1809 r.), Układ urbanistyczny z XV – XIXw., Kaplica grobowa rodziny Tarczyńskich; cmentarz katolicki z kaplicą cmentarną z poł. XIX w. i grobami powstańców z 1863r.; cmentarz ewangelicki z żeliwnymi nagrobkami neogotyckimi z XIX w., cmentarz żydowski z kilkunastoma macewami.
Kamieniec – dwór z oficyną i spichlerzem z pocz. XX w. z parkiem krajobrazowym z poł. XIX w.
Staw – drewniany dwór, rządcówka i otaczający je park krajobrazowy.
Waliszew –park dworski z poł. XIX w.

 

Trasa 25: Nowy Barcik-Żelazne (32 km)
Lwówek – do 1945 r. – ośrodek osadniczy Braci Morawskich, jeden z dwóch w środkowej Polsce. Pamiątką po nich jest cmentarz nieopodal wsi. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1863 r.
Szczawin Koscielny – kościół i klasztor (1661 r.). Wystrój i wyposażenie barokowe, w ołtarzach znajdują się obrazy z XVII i XVIII w.
Żelazne – położone niedaleko malowniczych brzegów Osetnicy w pobliżu jez. Szczawińskiego.

 

Trasa 26: Gąbin – Smolenta (7 km)
Biegnie skrajem Gostynińsko – Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Gąbin – (patrz: trasa nr 20)

 

Trasa 27: Koszelew – Dębowa Góra (12 km)
Koszelew – Zespół Dworski z XIX w. (Dwór murowany z I poł. XIX w. w Parku krajobrazowym z tego samego okresu; Stajnia murowana poł. XIX w.; Oficyna murowana pocz. XX w.; Spichlerz murowany koniec XIX w.)
Koszelówka – Wiejska Galeria Artysty Malarza Alojzego Balcerzaka, wykładowcy w Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. Corocznie odbywają się tu plenery i wystawy malarstwa i rzeźbiarstwa. Wzdłuż trasy usytuowane są jeziora (Zdworskie, Ciechomickie, Górskie) oraz liczne ośrodki wypoczynkowe.

 

Trasa nr 29: Dobrzyków – Gostynin (14 km)
Dobrzyków – drewniany kościół z 1775 roku; Kaplica murowana I poł. XIX w.; Cmentarz rzymsko-katolicki XIX w. z mogiłami żołnierzy z 1939 r.; Spichlerz murowany pocz. XIX w., obecnie dom mieszkalny.
Szlak biegnie w pobliżu jezior (Ciechomickie, Zdworskie, Łąckie Duże i Łąckie Małe) oraz rezerwatów (Dąbrowa Łącka, Korzeń). W Nowej Wsi znajduje się Muzeum Sztuki Ludowej im. Stanisława Reymonta. W Muzeum można zobaczyć eksponaty z gospodarstw wiejskich m.in. stare meble, narzędzia pracy rzemieślniczej, przedmioty użytkowe, archiwalne materiały szkolne, itp.
Gostynin – prastary gród mazowiecki. Wartymi obejrzenia są: wzgórze zamkowe z ruinami zamku z przełomu XIV/XV w., klasyczny ratusz z 1824 r. i zajazd z tego samego okresu, Klasycystyczne hale targowe „Arkady” z 1927 r., Zespół dworca kolejowego przy ul. Słowackiego z 1924 roku złożony z budynku dworca i wieży ciśnień, Kaplica p.w. św. Jakuba Apostoła (połowa XIX wieku), Rezerwat Dybanka.

 

Trasa nr 30: Matyldów – Nowe Ciechomice (5 km)
Szlak biegnie pomiędzy malowniczo położonymi jeziorami: Zdworskim, Łąckim Dużym, Łąckim Małym, Ciechomickim, Górskim. Na trasie znajdują się liczne ośrodki wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne.

 

Trasa 32: Dobrzyków – Sendeń Duży (14 km)
Dobrzyków – (patrz: trasa nr 29)
Szlak biegnie leśnymi duktami Parku Krajobrazowego Gostynińsko – Włocławskiego w pobliżu jez. Sendeńskiego i jez. Jeziorko. W Sendeniu Dużym działa Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku „Zielona Szkoła” oferujące całoroczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska naturalnego, historii regionu, folkloru, tradycji wiejskiej i dziedzictwa kulturowego. W pobliżu liczne pomniki przyrody, na czele z dębem na skrzyżowaniu dróg.

 

Trasa nr 41: Kliny – Zielka (6 km)
Szlak biegnie granicą malowniczego Rezerwatu Lubaty w pobliżu jeziora Lucieńskiego. Na zmęczonych turystów czekają gospodarstwa agroturystyczne w Miałkówku i Helenowie.

 

Trasa nr 42: Budy Lucieńskie – Ottówka (4 km)
Wzdłuż szlaku usytuowane jest jezioro Lucieńskie i liczne pomniki przyrody.
Miałkówek – liczne ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki jeździeckie.

 

Trasa nr 52: Nowy Duninów – jez. Lucieńskie (8 km)
Nowy Duninów – zespół pałacowy z pałacem z 1975 r., dworem (pałacykiem myśliwskim) z II połowy XVIII wieku, zameczkiem z XIX wieku w stylu neogotyckim z okrągłą wieżą i parkiem zabytkowym z alejami lipowymi z połowy XIX wieku, plantanami klonolistnymi i świerkami sitkajskimi, kaplica grobowa Ike Duninowskich murowana z I połowy XIX wieku, kościół parafialny murowany z lat 1901 – 1910.
Szlak biegnie lasami Parku Krajobrazowego w pobliżu Rezerwatu Lucień.

 

Trasa nr 64: Warząchewka Polska – Łagiewniki (5 km)
Szlak biegnie doliną rzeki Rakutówki. W Warząchewce na szczególną uwagę zasługuje zespół dworca kolejowego z 1920 r.
Dębice: zespół dworsko-parkowy z folwarkiem – murowany dwór, rządcówka (II poł. XIX w.), stajnia, wozownia, spichlerz i inne zabudowania (k. XIX w.) oraz park dworski (koniec XVII w., poł. XIX w., początek XX w.), ośrodek jeździecki.

 

Trasa nr 7: Leśniaki – Miękiny – Obory – Bieniew (9 km)
Szlak biegnie Nadwiślańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu i przez tereny Rezerwatu w Uroczysku Rzepki. Można tu spotkać przepiękne starodrzewy sosnowe z domieszką grabów i dębów. Występuje tutaj 125 gatunków roślin naczyniowych oraz 14 gatunków mchów. Na terenie Obszaru Chronionego występuje stanowisko bociana czarnego. Na trasie ciekawe propozycje oferują istniejące gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe. W pobliżu miejscowości Obory znajduje się ośrodek jeździecki.

 

Trasa nr 14: Kępa Karolińska – Piotrówek – Trytew – Słubice (5 km)
Są to tereny Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Kępa Karolińska – stanowi początek trasy. Położona jest w pobliżu Wisły. Z istniejących punktów widokowych można podziwiać piękny krajobraz nadwiślański wraz z utworzonymi na kępach wiślanych rezerwatami przyrody pełnymi rzadkich gatunków ptaków.
Słubice – wieś gminna. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIV w. Ok. 1790 r. właścicielem był Józef Mikorski, podkomorzy gostyniński i kasztelan rawski. Ważniejsze zabytki to: Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 1791 r. z klasycystyczną fasadą – fundacji Mikorskich (wewnątrz marmurowy pomnik Andrzeja Młodziejowskiego kanclerza i biskupa poznańskiego, autorstwa Jakuba Monaldiego z 1780-84); plebania z 1880 r.; klasycystyczny pałac sprzed 1789 r. wg. proj. Hilarego Szpilowskiego); park krajobrazowy z pocz. XIX w. wraz z oficynami pałacowymi i pawilonami ogrodowymi; stare chaty z poł. XIX w.; Świątynia dumania w parku w Słubicach. Słubice były znanym ośrodkiem sztuki ludowej.

 

Trasa nr 18: Lwówek – Osmolin (5 km)
Szlak przebiega wzdłuż malowniczych brzegów rzeki Nida.
Lwówek – do czasu wysiedlenia w 1945 r. stanowił ośrodek osadniczy Braci morawskich, jeden z dwóch w środkowej Polsce. Pamiątką po nich jest cmentarz, najstarszy nagrobek pochodzi z 1863 r.
Osmolin – dziś wieś, prawa miejskie posiadał do 1869 r. Znajduje się tutaj klasycystyczny Kościół parafialny p. w. Św. Marcina Biskupa wybudowany w latach 1789-91 przez Hilarego Szpilkowskiego. Wewnątrz polichromia z XIX w. Wart obejrzenia jest także pomnik żołnierzy polskich pomordowanych w II wojnie światowej, odsłonięty w 1957 r.

Trasa nr 21: Troszyn Polski – Piaski –Wymyśle Nowe – Wymyśle Polskie (6 km)
Szlak wiedzie w pobliżu Kanału Iłowsko – Dobrzyckiego przez malownicze, pełne niewielkich oczek wodnych tereny dawnego koryta Wisły. Jest to szlak bardzo pięknie utrzymanych i funkcjonujących do chwili obecnej zabytkowych kościołów.
Troszyn Polski – warto tu obejrzeć drewniany Kościół p. w. Św. Leonarda z 1636 r. W środku znajdują się późnorenesansowe ołtarze i ambona. W pobliżu, w miejscowości Troszyn Nowy (wieś pomennonicka powstała po 1759 r.) znajduje się bardzo piękny kościół ewangelicki z 20-tych lat XX w.
Wymyśle Nowe – była to dawniej wieś mennonicka zasiedlona w latach 1762-64 przez emigrantów pochodzących z Fryzji. Po mennonitach pozostały: zbór postawiony po 1840r. i cmentarz z nagrobkami kamiennymi i żeliwnymi.

 

Trasa nr 22: Budki (k/Gąbina) – Strzemeszno (5 km)
Biegnie skrajem Gostynińsko – Gąbińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wzdłuż brzegów rzeki Nida. Warto tutaj zboczyć do Miasta Gąbin, gdzie można obejrzeć: klasycystyczny Ratusz z 1824 r. projektu J. Kubickiego, kamieniczkę z 1809r. obecnie siedzibę Muzeum Ziemi Gąbińskikej, układ urbanistyczny z XV – XIX w.; cmentarz katolicki z kaplicą cmentarną z poł. XIX w. i grobami powstańców z 1863 r., cmentarz ewangelicki z żeliwnymi nagrobkami neogotyckimi z XIX w., cmentarz żydowski z kilkunastoma macewami.

 

Trasa nr 35: Sendeń – Soczewka (5 km)
Trasa prowadzi przez malownicze tereny Rezerwatu Łąck i Rezerwatu Jastrząbek utworzone w celu ochrony niepowtarzalnych walorów krajobrazu. Po drodze znajdują się liczne pomniki przyrody.
Rezerwat krajobrazowo – florystyczny Jastrząbek jest największym rezerwatem Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko – Włocławskie”. Chroni on naturalne ekosystemy leśne, wodne i torfowiskowe, interesującą rzeźbę terenu, dużą różnorodność siedlisk oraz wiele osobliwości florystycznych.
Rezerwat Łąck znajduje się na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Chroni dobrze zachowane fitocenozy leśne grądu i świetlistej dąbrowy z rzadkimi gatunkami roślin , utworzony w 1979r. o pow. 15,50 ha.
Łąck – wieś gminna. Otaczają ją rezerwaty przyrody: „Łąck”, „Korzeń”, „Dąbrowa Łącka”. Największą atrakcją Łącka jest Stado Ogierów, gdzie corocznie organizowane są zawody konne w skokach przez przeszkody oraz w woltyżerce o randze krajowej i międzynarodowej. W Stadzie istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej i grupowej nauki jazdy konnej z instruktorem, przejażdżek konnych po duktach leśnych, wczasów w siodle z nauką jazdy konnej i powożenia zaprzęgami, hipoterapii oraz udziału w imprezach rekreacyjnych.
Miłośnikom dziedzictwa historycznego i kulturalnego polecamy zwiedzenie pałacu wybudowanego w 1873 r. wg proj. Kornela Gabryjelskiego. Otacza go park z pięknym, ponad 150 letnim starodrzewem. Jego głównym akcentem kompozycyjnym są aleja kasztanowa i grabowa. Przed II wojną światową był letnią rezydencją Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. Wśród zabytków na uwagę zasługuje jeszcze: drewniana wyłuszczarnia nasion z pocz. XX w. należąca do Nadleśnictwa Łąck; drewniany budynek z końca XIX w. (dawna siedziba Nadleśnictwa); prowadząca do niego zabytkowa aleja lipowa – pomnik przyrody, którą tworzą 23 lipy drobnolistne o obwodach ok. 1-3 m.; dwór murowany z I poł. XIX w. wraz z otaczającym go parkiem krajobrazowym z II poł. XIX w. A w nim murowane stajnie i wozownie z lat 20-stych (własność Stada Ogierów).
Dla zainteresowanych florą i fauną tutejszych lasów Nadleśnictwo Łąck proponuje zwiedzanie Izby Edukacji Leśnej i Izby Pamięci Historycznej.
Sendeń – położony jest w pobliżu malowniczych brzegów Jeziora Sendeńskiego. Zmęczeni turyści mogą wypocząć w „Modelowym Wiejskim Centrum Ekoturystyki Przyjaznej Środowisku – Zielonej Szkole”.
Soczewka – wieś wczasowo-letniskowa położona nad jeziorem o tej samej nazwie. Jezioro spiętrzające wody lewej Skrwy powstało na potrzeby papierni istniejącej tu od poł. XIX w. do 1930 r. Wartymi obejrzenia są: neogotycki Kościół p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1906 r.; zespół pałacowo – parkowy z pałacem z poł. XIX w., pałacykiem myśliwskim i zameczkiem neogotyckim z I poł. XIX w.; zespół dworski z dworkiem z XIX w. wraz ze znajdującą się obok oficyną i otaczającym całość parkiem krajobrazowym; mogiły żołnierzy z września 1939 r.
Zmęczonym turystom wypoczynek i wyżywienie zapewniają liczne ośrodki i gospodarstwa agroturystyczne. W pobliżu Soczewki znajduje się ośrodek jeździecki.
Wyspy na Wiśle w okolicach Soczewki ze względu na bogactwo ptactwa wodnego stanowią raj dla ornitologów. Na jednej z wysp własną kolonię założyły coraz liczniejsze kormorany.

Trasa nr 36: Soczewka – Ruda – Murowanka (11)

Trasa biegnie wzdłuż brzegów Jeziora Soczewka, malowniczymi brzegami rzeki Skrwy i skrajem Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Jest to teren bardzo atrakcyjny turystycznie zarówno dla pieszych, rowerzystów i jeżdżących konno. Turystów pragnących zobaczyć piękne miejsca zauroczy Dolina Skrwy Lewej. Rzeka płynie głęboką doliną przez pagórkowate tereny, położone na granicy ostatniego zlodowacenia. Ze względu na zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych i ochronę przede wszystkim grądu i łęgu jesionowo – olszowego został utworzony w 1988r. Rezerwat krajobrazowo – leśny Doliny Skrwy. Szlak wodny Skrwy Lewej oraz duża atrakcyjność doliny stwarza warunki także do rozwoju turystyki kajakowej. Zatoka przy ujściu Skrwy Lewej jest miejscem lęgowym ptactwa wodno – błotnego (mewy śmieszki) oraz miejscem bytowania bobrów. Ujście Skrwy Lewej jest także atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy.
Soczewka – (patrz trasa nr 35)

 

Trasa 39: Drzesno – Nałęcin – Marinów – Gorzewo – Kruk (5 km)
Szlak prowadzi w pobliżu Jezior Sumino i Drzesno przez Teren Rezerwatu Przyrody Łąck. Jezioro Sumino należy do najatrakcyjniejszych na terenie Gminy Gostynin. Oba jeziora są udostępnione do plażowania i wędkowania.

 

Trasa nr 40: Elizin – Lucień – Miałkówek – Budy Lucieńskie (8 km)
Biegnie wzdłuż brzegów Jeziora Lucieńskiego, w pobliżu Jezior: Sumino i Białe, terenami Rezerwatów Przyrody Lucień i Komory należącymi do Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, przecinając malownicze tereny Rzeki Skrwy.
Jeziora zaliczyć można do najatrakcyjniejszych jezior znajdujących się na terenie Gminy Gostynin. Poza tym Jezioro Białe jest najgłębszym i najbardziej zagospodarowanym turystycznie.
Rezerwat Lucień jest rezerwatem jeziorowo – leśnym utworzonym w 1988r. i chroniacym naturalne zbiorowiska leśne i zaroślowe na brzegu Jeziora Lucieńskiego (bór mieszany, grąd subkontynentalny, ols i łozowisko).
Rezerwat Komory jest rezerwatem tego samego typu co lucieński. Utworzony został w 1998 r. w celu ochrony zbiorowiska boru mieszanego, łęgu jesionowo – olszowego, olsu, łozowiska, z pomnikowymi dębami nad brzegiem Jeziora Lucieńskiego oraz szuwar.
Lucień – wieś wczasowo- wypoczynkowa. Wartymi zwiedzenia są: pałac z poł. XIX w. wraz z otaczającym go parkiem krajobrazowym, w którym występują liczne drzewa pomnikowe a wśród nich najgrubszy dąb szypukowy „Jan” o obwodzie 5 m; Kościół p. w. Św. Kazimierza z 1983 r. Na zmęczonych turystów czekają liczne kwatery agroturystyczne.
Miałkówek – wieś typowo wczasowo – wypoczynkowa położona nad Jeziorem Lucieńskim. Na turystów czekają liczne gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wczasowo – wypoczynkowe. W pobliżu znajduje się ośrodek jeździecki.

 

Trasa nr 57: Włocławek – Pinczata – Jedwabna – Wójtowskie – Stara Osada (16 km)
Szlak wiedzie w pobliżu jezior: Wikaryjskie, Widoń, Wójtowskie, Wójtowskie Małe i Duże i terenami Rezerwatu Wójtowski Grąd znajdującego się na obszarze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Z uwagi na bogactwo ryb jeziora stanowią raj dla wędkarzy. Dla amatorów sportów wodnych doskonałe miejsce do ich uprawiania stanowi Zalew Włocławski będący największym sztucznym jeziorem w Polsce.
Rezerwat „Wójtowski Grąd” został utworzony w 1987 r. w celu ochrony grądów i borów mieszanych na zboczu rynny jeziornej. Rezerwat jest rzadkim przykładem zachowania się naturalnych postaci tych zespołów na zboczu wydmy.
Włocławek – miasto powiatowe. Prawa miejskie otrzymało przed 1255 r. Od 1255 r. do 1793 r. własność biskupów kujawskich. Port rzeczny, od 1520 r. główna komora celna dla handlu prowadzonego na Wiśle. Został zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Ważniejsze zabytki to: gotycki Kościół Katedralny Wniebowzięcia NMP z lat 1340-65, przebudowany w późniejszych latach; Kościół p. w. Św. Jana Chrzciciela z 1538r. w stylu późnego gotyku, kopuła wieży barokowa, wewnątrz polichromia z 1951 wzorowana na romańskich; gotycki Kościół p. w. Św. Witalisa z 1330 r.; Kościół p. w. Wszystkich Świętych z 1639-44 rozbudowany w latach późniejszych; dom z XVI/XVII w. ze szczytem barokowym z XVIII w. znajdujący się przy Starym Rynku (obecnie siedziba muzeum); liczne domy od pocz. XIX w.; spichlerze XIX – wieczne nad Wisłą.

 

Trasa nr 60: Leśniczówka Przyborowo – Kamieniczki – Grodztwo (3 km)
Biegnie wzdłuż brzegów Rzeki Rakutówki, skrajem Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Rzeka Rakutówka stanowi wymarzone miejsce dla miłośników wędkarstwa.

 

Trasa nr 66: Krzymów – Józefków – Helenów Trębski – Trębki (4 km)
Szlak prowadzi w pobliżu Jeziora Szczawińskiego, przez Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy.
Jezioro Szczawińskie wraz z otuliną stanowią ostoję ptactwa wodnego. Teren wokół jest podmokły charakteryzujący się występowaniem ciekawej flory i fauny. Ze względu na duże walory przyrodnicze planuje się utworzenie na tym terenie rezerwatu przyrody. Występuje tutaj wiele rzadkich i chronionych roślin: grążel żółty, grzybienie białe, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, modrzewica zwyczajna i inne. Wśród 100 lęgowych gatunków ptaków występują m. in. rzadkie: cyranka, krakwa, gołębiarz, pójdźka, paszkol, myszołów zwyczajny, sowa uszata, dzięcioł średni i wiele innych. Z uwagi na bogactwo ryb jezioro jest także rajem dla wędkarzy.
Trębki – wartymi zwiedzenia są: zespół dworski z XVIII-XIX w. z dwoma dworami należącymi do rodzin Łączyńskich i Małkowskich, oficyną z końca XIX w. I gorzelnia z poł. XIX w., parkiem krajobrazowym i ogrodzeniem go otaczającym z pocz. XIX w. (miejsce urodzenia Andrzeja Małkowskiego – twórcy Harcerstwa Polskiego. Znajduje się tutaj wmurowana tablica i pomnik A. Małkowskiego), Kościół parafialny p. w. Św. Stanisława Kostki z 1802 r. w stylu neoklasycystycznym.

 

Trasa nr 55: Czarny Borek – Dobiegniewo (6 km)
Szlak łączący Ponadregionalny Szlak Wisły z Ponadregionalnym Zielonym Szlakiem Rowerowym. Przebiega przez Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy, Rezerwat Gościąż w pobliżu jezior: Mielec, Gościąż oraz Jazy.
Rezerwat Gościąż – rezerwat geomorfologiczny, utworzony w 2000 r.. Granice rezerwatu obejmują wody jeziora Gościąż, Brzózka, Mielec i Wierzchom oraz obszar lasów i bagien otaczających jeziora o łącznej powierzchni 225,05 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych Jeziora Gościąż o unikalnej w skali kraju specyfice i charakterze osadów dennych zachowanych w stenie niezaburzonym od ponad 12 tys. lat oraz powierzchni leśnej otaczającej zespół jezior.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości