Materiały na Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

Sprawozdanie z działalności za 2017 – Stowarzyszenie LGD AKTYWNI RAZEM Bilans Rachunek zysków i strat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu Regulamin Rady LGD – projekt zmian Raport wdrażanie LSR 24 05 2018

Materiały na posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM

Sprawozdanie z działalności Fundacji AKTYWNI RAZEM za 2017 r. Bilans Rachunek zysków i strat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje uzupełniające do bilansu

Aktualny HARMONOGRAM planowanych naborów wniosków

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem planowanych naborów wniosków: HARMONOGRAM  

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości