AKTYWNA OCHRONA PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH NA TERENIE POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM w dniu 29 września 2015 r. zakończyła realizację zadania mającego na celu zatrzymanie spadku liczebności przedstawicieli blaszkodziobych tj. gągoła, tracza nurogęsi oraz kaczek w tym ohara i ich aktywną ochronę na terenie Pojezierza Gostynińskiego.

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ !!!

Szanowni Państwo,   Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obejmuje przygotowanie dokumentu strategicznego Lokalnej Grupy Działania (LGD)  na lata 2014-2020 z aktywnym udziałem lokalnej społeczności 11 miast i gmin Północno-Zachodniego Mazowsza.

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY badającej potrzeby, problemy i oczekiwania mieszkańców z terenu LGD AKTYWNI RAZEM !!!

ANKIETA

LGD AKTYWNI RAZEM SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 !!!

ZAPRASZAMY DO SANNIK

DUNINOWSKIE DARY LASU JUŻ W TĄ SOBOTĘ !!!

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości