Informacja o wynikach naboru

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, że w dniu 12.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naboru 2/2017/G.   Wyniki oceny: Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH

Ogłoszenia o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 9 lipca do dnia 3 sierpnia 2018 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata

Wyniki naboru wniosków nr 2/2017/G

Szanowni Państwo, Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 12 czerwca br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego. Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny

Polska Biega – Gąbin Biega 2018

18 czerwca zapraszamy do Gąbina na bieg rekreacyjny Szczegółowe informacje 

III Rajd Pieszy Szlakiem Miejsc Pamięci już dzisiaj!

Zaproszenie

”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  Oddział w Płocku przystąpił do realizacji projektu: ”Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   W ramach projektu,

XVIII „Otwarcie lasu”, 9 czerwca 2018, Rzepki, Gm. Iłów

Zaproszenie

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości