Sprawozdanie z działalności Fundacji AKTYWNI RAZEM za rok 2019

PROJEKTY GRANTOWE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podpisała umowy na kolejne PROJEKTY GRANTOWE.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie.

Posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo, informujemy że Posiedzenie Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 14.30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie.

Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkurs nr 1/2020/G

Wyniki oceny: Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD Nabór nr 1/2020/G – Przedsięwzięcie 3.1.1 Jest tylko jedna Ziemia – otwórz Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 12.08.2020 r. – otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości