Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 11/2019/G, 14/2019/G

Wyniki oceny: Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD Nabór nr 11/2019/G – Przedsięwzięcie 1.4.1 Nie święci garnki lepią – otwórz Nabór nr 14/2019/G – Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie … – otwórz Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 30.01.2020 r.

Uzupełniający nabór wniosków – Konkurs nr 15/2019/G

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 26 lutego do dnia 13 marca 2020 r. będzie prowadzony uzupełniający nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na

Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 11/2019/G, 14/2019/G

Szanowni Grantobiorcy, informujemy, że w dniu 30.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podczas którego Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych. Poniżej zamieszczamy protokół z

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkursy nr 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, że w dniu 30.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursów nr 2/2019, 3/2019, 4/2019. 5/2019. Wyniki oceny: 1.Lista operacji zgodnych z LSR Nabór

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości