Informacja o wynikach naborów

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 19.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naborów 1/2017/G, 3/2017/G.

Wyniki oceny:

1.Listy wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 1/2017/G – Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni Razem – pobierz listę

Nabór nr 3/2017/G – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – pobierz listę

 

2.Listy wniosków REZERWOWYCH 

Nabór nr 1/2017/G – Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni Razem – pobierz listę

Nabór nr 3/2017/G – Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju – pobierz listę

 

3.Listy wniosków o powierzenie grantów NIEWYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 1/2017/G – Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni Razem – pobierz listę

 

4. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 19.02.2018 r. –   pobierz

 

5.  Informacja dotycząca konkursu – 1/2017/G – rezygnacja wybranego Grantobiorcy i uruchomienie listy rezerwowej.

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje o uruchomieniu listy rezerwowej Grantobiorców wybranych w naborze nr 1/2017/G w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Aktywni Razem Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR).

Konkurs dotyczył wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym rozwoju oferty i infrastruktury rekreacyjnej.

Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 rezygnacja z realizacji zadania złożona przez Klub Sportowy „Szopen” Sanniki powoduje włączenie do projektu grantowego w ramach limitu dostępnych środków znajdującego się na pierwszym miejscu listy rezerwowej Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Fala Nowy Duninów.

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości