Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku zaprasza na ZAWODY HALOWE

Informacja o środowisku i jego ochronie

LGD AKTYWNI RAZEM w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wystąpiła

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości