SPOTKANIA AKTYWIZUJĄCE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza na spotkania aktywizujące dotyczące pisania i rozliczania wniosków!!! Spotkania odbędą się w Soczewce (wtorek, 26 listopada 2019) oraz w Łącku (środa, 4 grudnia 2019).

Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkursy nr 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, że w dniu 29.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków o powierzenie grantów założonych w ramach naboru 1/2019/G , 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G. Wyniki oceny: Lista

Ogłoszenie o naborach – GRANTY

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 29 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata

OGŁOSZENIE O NABORACH – OPERACJE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 29 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata

Rolniczy handel detaliczny!

100 tys. zł – rusza nabór wniosków na ROLNICZY HANDEL DETALICZNY – wsparcie ARiMR. Zachęcamy mieszańców terenu działania LGD AKTYWNI RAZEM (ubezpieczonych w KRUS)  do skorzystania ze wsparcia na dostosowanie pomieszczeń służących do prowadzenia małej działalności przetwórczej przez rolnika lub

Wyniki naboru wniosków nr 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G,

Szanowni Państwo, Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 29 października br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego. Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości