Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 1/2019

Szanowni Wnioskodawcy,

informujemy, że w dniu 12.07.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach naboru 1/2019.

Wyniki oceny:

1.Lista operacji zgodnych z LSR

Nabór nr 1/2019 – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

2.Lista operacji WYBRANYCH przez LGD

Nabór nr 1/2019 – Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą – otwórz

3. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 12.07.2019 –  otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości