Zapytanie ofertowe na wykonanie zamierzenia budowlanego

INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT DO DNIA 9 STYCZNIA 2023 ROKU (ZAMIESZCZENIE BRAKUJĄCEJ ELEKTRYCZNEJ DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ).

Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie zamierzenia budowlanego w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin zgodnie z załączonym zapytaniem.

1. Zapytanie ofertowe z wzorem oferty.

2. Trzy kosztorysy zerowe (przedmiary) – kosztorys budowlany, sanitarny, elektryczny.

3. Materiały graficzne, specyfikacje, opisy.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości