INFORMACJA O WYNIKACH NABORU WNIOSKÓW – KONKURS nr 1/2024

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy, że w dniu 22.05.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której zatwierdzono ocenę wniosków założonych w ramach konkursu nr 1/2024. Wyniki oceny: 1.Listy operacji zgodnych z LSR Konkurs nr 1/2024– Przedsięwzięcie

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Mazowsza! Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Wierzba i wiklina. Tradycja przeplatana współczesnością”. Pragniemy zachęcić wszystkich mieszkańców Mazowsza do spacerów śródpolnych po naszym regionie, odwiedzania wikliniarzy, festynów wikliniarskich i plecionkarskich oraz do uwieczniania wycieczek w

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem

W dniu 14 maja 2024 roku w Centrum Wypoczynkowo – Szkoleniowym Magdalena w Koszelówce odbyło się  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem.

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM

Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, dotyczące oceny wniosków w konkursie 1/2024, odbędzie się 22 maja 2024 r. w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 15, 09-530 Gąbin.

Konsultacje – procedury wyboru operacji/grantów, propozycje kryteriów oceny i wyboru Grantobiorców PS WPR NA LATA 2023-2027

KONSULTACJE

Informacja o funduszu pożyczkowym ze środków UE dedykowanym dla branży turystycznej i okołoturystycznej.

Środki unijne

Ogłoszenie o naborze wniosków na operacje w zakresie WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO, PROMOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO LSR

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 17 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2024 r. będzie prowadzony nabór wniosków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Mazowsze Płockie świetne na weekend

„ Mazowsze Płockie świetne na weekend” to projekt współpracy realizowany przez: LGD „Razem dla Rozwoju” oraz LGD „Aktywni Razem”, współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wielu Polaków kojarzy Region Mazowsza Płockiego z wielką zieloną przestrzenią, stwarzający…

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gostynińskim

Wnioski i rekomendacje dotyczące działań na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Mazowszu

W dniu 23 listopada 2023 roku w Serocku odbyła się, zorganizowana przez Lokalne Grupy Działania(LGD): Zalew Zegrzyński, z siedzibą w Legionowie, i AKTYWNI RAZEM, z siedzibą w Gąbinie, konferencja pn. „Turystyka wodna na Mazowszu”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele interesariuszy procesu

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości