Szanowni Państwo,

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty na przygotowanie oraz sformułowanie wniosków i wytycznych dotyczących wdrażania inicjatywy Leader w nowym okresie programowania przy wykorzystaniu instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) na podstawie informacji uzyskanych od uczestników szkoleń dotyczących podsumowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, w tym dziesięciu warsztatów (min. 40 godz.) aktywizujących lokalną społeczność oraz analizy materiałów informacyjnych dostępnych w LGD. Do oferty prosimy załączyć informacje dokumentujące znajomość walorów i problematyki obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (np. wykonane opracowania, dokumenty).

Planowany termin warsztatów: maj/czerwiec 2015.

Grupa docelowa: beneficjenci pomocy osi 4 Leader PROW 2007-2013, członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury i samorządów.

Termin złożenia oferty: 24.04.2015.

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 519 785 238, adres email: pr*****************@wp.pl.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji AKTYWNI RAZEM do zawarcia umowy.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości