LGD AKTYWNI RAZEM zaprasza do składania ofert na redakcję przewodnika po projektach!!!!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na redakcję przewodnika po projektach wraz z przygotowaniem tekstów opisujących projekty zrealizowane na terenie obejmującym obszar Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, Oś 4 Leader PROW 2007-2013 (ok. 180 projektów).

Publikacja (ok. 230 str.) będzie obejmowała: wstęp, istotne dane z Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego, charakterystykę beneficjentów pomocy, kierunek wydania środków, opisy projektów zrealizowanych w ramach działania „Małe projekty”, działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, działania „Odnowa i rozwój wsi”, działania „Wdrażanie projektów współpracy”, działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, spis treści.

Termin realizacji całości zamówienia: do 22 maja 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej: prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi.

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 24 276 61 33, adres email: ak***********@wp.pl.

Termin złożenia oferty: do 16 kwietnia 2015 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości