Zapraszamy do składania ofert!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie analizy skuteczności i efektywności Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (LSR) oraz identyfikacji aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców wraz z opracowaniem raportu końcowego.

Przedmiot analizy:

–      osiągnięte rezultaty i efekty oddziaływania zrealizowanej LSR (np. na podstawie badania ankietowego wśród mieszkańców i beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania – min. 200 osób),

–      dane zgromadzone i wytworzone przez LGD (zestawienia, raporty, monitoring, zgromadzone ankiety monitorujące beneficjentów i członków LGD),

–      informacje uzyskane od osób zaangażowanych we Wdrażanie LSR.

Obszar działania Lokalnej Grupy Działania obejmuje 12 miast i gmin pogranicza Mazowsza i Kujaw: gmina Iłów, gmina Słubice, gmina Sanniki, gmina Pacyna, gmina Szczawin Kościelny, miasto i gmina Gąbin, gmina Łąck, gmina Gostynin, gmina Nowy Duninów, gmina Baruchowo, gmina Kowal, miasto Kowal.

Termin realizacji zamówienia: do 27 czerwca 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej:

– prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi,

– do oferty prosimy dołączyć opis proponowanej metodologii oraz wybranych narzędzi badawczych.

 

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 519 785 238, adres email: ak***********@wp.pl. pr*****************@wp.pl.

 

Termin złożenia oferty: do 8 maja 2015 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości