Serdecznie zapraszamy do składania ofert na wykonanie fotografii!!!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie fotografii projektów zrealizowanych na terenie obejmującym obszar Lokalnej Grupy Działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego (ok. 200 / 250 szt. w zależności od zidentyfikowanych potrzeb) w celu zamieszczenia w przewodniku po projektach zrealizowanych w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013.

Wymagania techniczne wykonania zdjęć: zdjęcia wykonane dobrej jakości sprzętem fotograficznym, wersja elektroniczna nagrana na nośniku CD/DVD, wymiary: 10 x 15 cm, dobra jakość zdjęć nadająca się do edycji graficznej min. 300 dpi.

Termin realizacji całości zamówienia: do 15 maja 2015 r.

Wymagania co do oferty cenowej: prosimy przedstawić cenę brutto oferowanej usługi, w tym cenę za pojedyncze zdjęcie (w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania).

Termin złożenia oferty: do 15 kwietnia 2015 r.

Osoba uprawniona do kontaktu: Joanna Kieszkowska, tel. 24 276 61 33, adres email: ak***********@wp.pl.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Lokalnej Grupy Działania do zawarcia umowy.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości