Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie cyklu szkoleń!

Fundacja AKTYWNI  RAZEM zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie na terenie działania Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM dziesięciu warsztatów aktywizujących lokalnych liderów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i małych miast z wykorzystaniem instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) wraz z dokonaniem podsumowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego” i analizy potrzeb społeczności lokalnych.

Planowany termin warsztatów: kwiecień/maj 2015.

Czas trwania: 10 dni x min. 4 godz., tj. łącznie 40 godzin.

Grupa docelowa: beneficjenci pomocy osi 4 Leader PROW 2007-2013, członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury i samorządów.

Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Żukowska, tel. 519 785 238, adres email: pr*****************@wp.pl.

Termin złożenia oferty: 20.04.2015.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji AKTYWNI RAZEM do zawarcia umowy.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości