Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym ŻAWAKOL w Gąbinie, przy ul. Wspólnej 12.

Materiały:

PROJEKT Statutu Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM – z prop. zmian

PROJEKT Regulaminu Zarządu LGD

PROJEKT – Regulamin Rady LGDPodejrzyj zmiany

PROJEKT – Monitoring i ewaluacja v.2

PROJEKT – PLAN KOMUNIKACJI

PROJEKT – Kryteria wyboru operacji LGD AKTYWNI RAZEM

PROJEKT- Kryteria wyboru grantobiorców 

PROJEKT- Plan szkoleń dla organu decyzyjnego i pracowników Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem

PROJEKT – Regulamin Rady LGD, wersja poprawiona, 25.12.2015

PROJEKT – Procedura naboru wniosku wraz z załącznikami

Załącznik 1 – Wzór karty oceny formalnej

Załącznik 2  – Wzór karty zgodności z PROW

Załącznik 3 – Wzór karty zgodności z LSR

Załącznik 4 – Wzór karty zgodności z kryteriami lokalnymi 

PROJEKT- Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z załącznikami

Załącznik 1 – Wzór wniosku

Załącznik 2  – Wzór karty oceny fomralnej

Załącznik 3 – Wzór karty zgodności z PROW

Załącznik 4 –Wzór karty zgodności z LSR

Załącznik 5 – Wzór karty zgodności z kryteriami lokalnymi

Załącznik 6  – Wzór umowy

Załącznik 7 – Wzór rozliczenia etapu realizacji Grantu

Załącznik 8 – Wzór wniosku o płatność

Załącznik 9 – Wzór sprawozdania końcowego

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości