Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 (LSR), rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w dokumencie programowym.

Zakres zmian:

  1. Przeniesienie kwot w budżecie pomiędzy przedsięwzięciami wraz z naniesieniem zaistniałych zmian w planie działania – zał. nr 3 do LSR (str. 57- 59, 71-74).

Powód zmiany: przeniesienie niewykorzystanych środków w ramach przedsięwzięć.

2. Usunięcie wskaźnika produktu „Ilość działań tworzących/rozwijających przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES)”, wskaźnika rezultatu „Ilość stworzonych w PES miejsc pracy” i zaplanowanych konkursów w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą (str. 44-45, 72).

Powody zmiany: niewykorzystanie środków w przeprowadzonym naborze; brak odnotowanego zainteresowania naborami na realizację operacji w ramach przedsięwzięcia 2.2.1; brak możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie nowych przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) ze względu na brak właściwego formularza wniosku o przyznanie pomocy.

3. Poprawa brzmienia wskaźnika rezultatu celu szczegółowego 2.3 oraz wysokości założonych wskaźników rezultatu w celu ogólnym 3 (str. 44, 46).

Powód zmiany: poprawa oczywistych omyłek, spójność z planem działania.

4. Połączenie wskaźników rezultatu celu szczegółowego 2.4 „Rozwój rolnictwa ekologicznego (RE) i rolnictwa wspieranego przez społeczność (RWS)” w jeden wskaźnik, w tym zmiana jego brzmienia (str. 44).

Powód zmiany: jeden wskaźnik produktu – jeden wskaźnik rezultatu, dostosowanie brzmienia wskaźnika rezultatu do brzmienia wskaźnika produktu.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 22 stycznia 2020 do godziny 15.00 do biura LGD AKTYWNI RAZEM, biuro w Gąbinie ul. Stary Rynek 15, 09-530 Gąbin, biuro w Łącku, ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck lub elektronicznie na adres: ak***********@wp.pl (w tytule prosimy wpisać: Konsultacje LSR).

Propozycje zmian (zaznaczone zielonym wyróżnieniem) Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

LSR – propozycje zmian

Karta konsultacji zmian LSRW

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości