Informacja o wynikach naboru wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 11/2019/G, 14/2019/G


Szanowni Grantobiorcy,

informujemy, że w dniu 30.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podczas którego Rada LGD AKTYWNI RAZEM dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 30.01.2020 r. – otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości