Informacja dla wnioskodawców!

Szanowni Państwo,

Rada LGD AKTYWNI RAZEM w poniedziałek 19 lutego br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanych do realizacji projektów grantowych. Znaczna konkurencja w konkursach 1/2017/G oraz 3/2017/G sprawiła, że większość wniosków mimo spełnienia formalnych warunków, nie zmieściła się w limicie środków przeznaczonych na zaplanowane nabory.

W związku z tak dużą inicjatywą Grantobiorców z terenu LGD, wystąpimy do UMWM o zgodę na jak najszybsze ogłoszenie kolejnych naborów wniosków na realizację operacji z zakresu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady LGD AKTYWNI RAZEM z dnia 19 lutego 2018 r.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości