„Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

„Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”, to tytuł konferencji zrealizowanej w dniu 24 października br. przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie. Realizacja projektu służy zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Projekt skierowany był do rolników producentów żywności, przetwórców, przedstawicieli LGD, doradców i osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy (60 osób) na tematy: unijnych i krajowych systemów jakości żywności, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, systemów jakości żywności regionalnej i tradycyjnej oraz możliwości finansowania działalności przetwórczej produktów rolnych, ich dystrybucji i promocji.

Realizacja operacji ułatwiła wymianę wiedzy pomiędzy producentami, przetwórcami żywności i konsumentami oraz umożliwiła nawiązanie współpracy w organizacji łańcucha dostaw żywności. Uruchomienie produkcji żywności wysokiej jakości wymaga wiedzy i podejmowania wielu decyzji w zakresie organizacji produkcji i sprzedaży, często też zainwestowania znacznych środków finansowych. Konsumenci coraz częściej podczas zakupów żywności kierują się nie tylko ceną produktów, ale ich jakością i ściślejszą kontrolą procesu produkcji. Rośnie popyt na żywność wysokiej jakości, produkty ekologiczne, regionalne, żywność produkowaną metodami tradycyjnymi. W celu wyróżnienia oraz lepszej ochrony jakości żywności został wprowadzony system certyfikowania i znakowania tych produktów. Dzięki temu konsumenci mają czytelną i rzetelną informację o wyjątkowej jakości produktu, a producentom stwarza to możliwość promocji i umożliwia ochronę przed nieuczciwą konkurencją.

Celem projektu było doskonalenie zawodowe uczestników konferencji (producentów i przetwórców żywności oraz konsumentów) poprzez omówienie zagadnień dotyczących norm jakości i bezpieczeństwa żywności.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opracowała:

Barbara Snopek, MODR Warszawa Oddział Płock

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości