PROJEKT WSPÓŁPRACY HESTIA

„HESTIA – Culinary & Natural Heritage for Tourism and Identity / HESTIA – Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze dla turystyki i tożsamości”

Spotkanie inicjujące zostało zorganizowane na terenie LGD AKTYWNI w celu przedyskutowania szczegółów działań projektu HESTIA i osiągnięcia jednakowego rozumienia celów i sposobu realizacji projektu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z LGD z Finlandii (2 os.), przedstawiciele LGD AR (2 os.), przedstawiciele LGD ZZ (3 os.) oraz moderator (1 os.) – łącznie 8 osób. Harmonogram przebiegu: 1. dzień – omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu, harmonogramem poszczególnych działań, rekrutacją uczestników i wizytami studyjnymi, w tym szkoleniami kulinarnymi, przedstawienie planu pobytu przedstawicieli LGD z zagranicy; 2. dzień – omówienie kolejnych działań zaplanowanych w ramach projektu, w szczególności szkoleń i praktyk gastronomicznych dla młodzieży, zaplanowanych publikacji i działań promocyjnych, ustalenie szczegółowego harmonogramu prac dla partnerskich LGD. W drugim dniu spotkania partnerom projektu współpracy zaprezentowano walory kulturowe obszaru LGD AKTYWNI RAZEM:

  • Pałac w Sannikach (Dziedzictwo historyczne i kulturowe Fryderyk Chopin
  • Centrum Kultury w Sannikach (kultura sannicka)
  • Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (kultura Olędrów)
  • Gospodarstwo Agroturystyczne Andrzej Ciołkowski (powidła olenderskie)
  • Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie (Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO)

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości