Ostateczna lista wybranych wniosków o powierzenie grantów – Konkursy nr 11/2019/G, 14/2019/G

Wyniki oceny:

Lista wniosków o powierzenie grantów WYBRANYCH do dofinansowania przez LGD

Nabór nr 11/2019/G – Przedsięwzięcie 1.4.1 Nie święci garnki lepią – otwórz

Nabór nr 14/2019/G – Przedsięwzięcie 2.3.1 Cudze chwalicie … – otwórz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM z dn. 30.01.2020 r. – otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości