Informacja o wynikach naboru wniosków – Konkurs nr 5/2019/G, 7/2019/G

Szanowni Państwo,

Rada LGD AKTYWNI RAZEM we wtorek 12 lipca br. dokonała oceny i wyboru Grantobiorców w ramach planowanego do realizacji projektu grantowego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny i wyboru Grantobiorców. Ostateczna lista wybranych Grantobiorców, zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny Grantobiorców”, zostanie zamieszczona po zakończeniu procedury odwoławczej.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM z dnia 12 lipca 2019 r. – otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości