KONFERENCJA

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, przystąpił do realizacji projektu: ”Systemy jakości żywności – wsparciem jakości produkcji”, realizowanego w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji zostanie przeprowadzona konferencja dla 60 uczestników, w dniu
24 października br. w sali wykładowej  Mazowieckiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Warszawie  Oddział w Płocku, ul. Zglenickiego 42 D.

ZAPROSZENIE

program konferencji

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości