„Innowacyjne instrumenty aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich” – zaproszenie na wyjazd studyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM w dniach 27 – 29 października br. organizuje wyjazd studyjny na teren woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego pn. Innowacyjne instrumenty aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich”.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla 30 osób z terenu LGD: rolników, osób prywatnych zajmujących się lub planujących rozpoczęcie małego przetwórstwa lokalnego, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich lub powstałych na ich bazie stowarzyszeń, przedstawicieli samorządów i członków LGD.

 

Przewodnim celem wyjazdu jest aktywizacja mieszkańców obszaru LGD AKTYWNI RAZEM na rzecz poszukiwania i wdrażania alternatywnych form pozarolniczej działalności mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości w obszarze małego przetwórstwa lokalnego, gospodarstw opiekuńczych i ekonomii społecznej.Wyjazd studyjny będzie okazją do pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie formalnych i nieformalnych wielosektorowych partnerstw realizujących projekty z zakresu promocji przetwórstwa lokalnego, inicjatyw ekonomii społecznej czy też realizacji działań mających na celu stworzenie i wypromowanie rozpoznawalnej marki regionu. Uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie) oraz zdobędą wiedzę o aspektach prawnych powstania i funkcjonowania inkubatora. Program wyjazdu obejmuje również tematykę organizacji gospodarstw opiekuńczych na bazie doświadczeń holenderskich oraz aspekt zarządzania projektami angażującymi przedstawicieli społeczności lokalnej.

 

Wyjazd studyjny jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Stowarzyszenie zapewnia uczestnikom transport, nocleg i wyżywienie.

 

Do udziału w szkoleniu wyjazdowym serdecznie zapraszamy osoby z obszaru działania jedenastu gmin i miast LGD AKTYWNI RAZEM, które zajmują się małym przetwórstwem lub zamierzają podjąć taką działalność, a także przedstawicieli instytucji i organizacji, które mogą zaangażować się w pomoc przy tworzeniu partnerstwa lub promocji i organizacji imprez wspomagających lokalne przetwórstwo, a także osoby prywatne i właścicieli gospodarstw agroturystycznych, którzy są wstępnie zainteresowani stworzeniem u siebie gospodarstwa opiekuńczego.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 24 276 61 33 oraz o wypełnienie i odesłanie na adres: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck do dnia 16 października 2017 r. (poniedziałek) formularza zgłoszeniowego.

 

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniu, LGD przeprowadzi dodatkowo postępowanie rekrutacyjne kierując się przy wyborze uczestników możliwością realizacji przez uczestników  szkolenia wskaźników tematycznych realizowanej operacji.

 

Program wyjazdu

Karta zgłoszeniowa

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości