Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym

to tytuł projektu realizowanego przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie. Projekt służy większej mobilizacji zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach projektu, w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, w dniach                                26 i 27 września br., odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli rolnicy (lub domownicy) i doradcy – mieszkańcy powiatów gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego. Celem spotkania było przekazanie wiedzy, z zakresu technologii procesów produkcyjnych, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności, w tym żywności ekologicznej, wymagań technicznych i prawno-administracyjnych  przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa, w postaci teoretycznej (wykłady) i praktycznej (warsztaty obejmujące produkcję kiełbasy). Uczestnicy szkolenia  zapoznali się także z możliwościami pozyskiwania środków finansowych wspierających działalność przetwórczą, zagadnieniami marketingu, reklamy i promocji produktów żywnościowych oraz warunków sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie.

Wiele z pytań skierowanych do wykładowców dotyczyło przetwórstwa produktów rolnych oraz ich sprzedaży z gospodarstwa rolnego. Szczególną uwagę słuchacze zwrócili na  najnowsze przepisy prawne regulujące kwestie rolniczego handlu detalicznego. Ustawa regulująca te kwestie ma stworzyć rolnikom możliwości produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli, w zgodzie                          z przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i prawa podatkowego. Jest to ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza dla właścicieli mniejszych  gospodarstw, którzy planują zwiększyć swój dochód, poprzez przetwórstwo mięsa i jego sprzedaż z gospodarstwa. To również szansa dla osób chcących kultywować tradycje produkcji żywności lokalnej i regionalnej.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opracowała:

Jadwiga Przedpełska MODR Warszawa Oddział Płock

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl , gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach, działaniach PROW 2014-2020, wsparciu KSOW
oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości