Wsparcie aktywności mieszkańców LGD w zakresie alternatywnych form działalności pozarolniczej

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Miasto i Gmina Gąbin oraz Fundacja Aktywni Razem przystąpiły do realizacji operacji mającej na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD na rzecz poszukiwania i wdrażania alternatywnych form pozarolniczej działalności mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Operacja zakłada:
♦ zorganizowanie wyjazdu studyjnego poświęconego innowacyjnym instrumentom aktywizacji gospodarczej i społecznej na obszarach wiejskich (m.in. małe przetwórstwo lokalne, gospodarstwa opiekuńcze, ekonomia społeczna, fundusze grantowe)
♦ szkolenie z zakresu ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne)
♦ działania promujące małe przetwórstwo lokalne oraz lokalne produkty i rzemiosło (stoiska wystawiennicze, ulotka promująca produkty i rzemiosło lokalne oraz krótki spot reklamowy)

 

 

Pomoc w wysokości 36.699,70 zł została pozyskana za pośrednictwem Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017. Umowa z Województwem Mazowieckim została podpisana w dniu 1 sierpnia 2017 r.

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

 

czytaj całość

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości