Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM, odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 9.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie, przy ul. Stary Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zatwierdzenie protokołu z obrad Walnego Zebrania z dn. 30 maja 2016 r.
 7. Wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 8. Zmiana regulaminu Rady – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich od członków zwyczajnych Stowarzyszenia na 2017 rok.
 10. Sprawy różne i wnioski.
 11. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
 12. Podsumowanie i zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Materiały:

regulamin-rady-lgd-wersja-2-z-naniesionymi-poprawkami-rada-9-12-2016

uchwala-skladki-czlonkowskie

protokol-z-walnego-zebrania-30-05-2016-3

uchwala-regulamin-rady-lgd

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości