Aktywna ochrona rzadkich gatunków ptaków (zimorodka i ohara) lęgnących się w norach na terenie Pojezierza Gostynińskiego

Fundacja AKTYWNI RAZEM przystąpiła do realizacji zadania mającego na celu aktywną ochronę zimorodka i ohara na terenie Pojezierza Gostynińskiego.

W dniu 26 kwietnia br. Fundacja podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt przewiduje zaprojektowanie i wykonanie 100 miejsc lęgowych w postaci sztucznych nor dla zimorodka (60 szt.) i tuneli lęgowych dla ohara (40 szt.). Specjalne sztuczne nory lęgowe zostaną zainstalowane w miejscach występowania tych gatunków na mazowieckiej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

logo_wfosigw

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości