Umowa Ramowa podpisana!!!

P1170919

Z największą przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że 17 maja 2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego UMOWĘ O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ.Zawarcie umowy ramowej umożliwi nam ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny.

Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR będzie skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy.Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom gmin i gminnych instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom za obecność podczas spotkań konsultacyjnych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości