KONSULTACJE Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

W związku z pracami nad STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022 Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zwraca się z prośbą o pomoc przy wskazaniu kierunków działań, kryteriów, opracowaniu zasad monitorowania i ewaluacji a także opracowaniu planu komunikacyjnego. Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: ak***********@wp.pl  do 23 grudnia 2015 r.

II – etap LSR, cele, wskaźniki, plan działania
III etap LSR – zasady wyboru operacji i ustalanie kryteriów wyboru
PROJEKT – Regulamin Rady LGD
IV etap LSR – zasady monitorowania i ewaluacji
V etap LSR – plan komunikacyjny
Monitoring i ewaluacja LGD AKTYWNI RAZEM

Z góry dziękujemy za poświęcony nam czas!

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości