PROJEKT BUDŻETU LSR PROW 2014-2020

Szanowni Państwo!
W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach PROW 2014-2020, Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zwraca się z uprzejmą prośbą o konsultacje PROJEKTU BUDŻETU  z podziałem na cele, przedsięwzięcia i działania. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres: ak**********@wp.pl w terminie do 18 grudnia 2015 r.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości