Posiedzenie Komisji Programowej ws. rozpatrzenia odwołań

Posiedzenie Komisji Programowej w Fundacji AKTYWNI RAZEM  odbędzie się w dniu 24 października 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM w Łącku, przy ul. Brzozowej 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
 4. Przedstawienie złożonych odwołań.
 5. Dyskusja nad treścią złożonych odwołań.
 6. Głosowanie w sprawie zasadności odwołań.
 7. Ponowne głosowanie nad wnioskami.

Uwaga: w przypadku negatywnego wyniku głosowań nad zasadnością wniesionych odwołań w tym punkcie następuje podjęcie uchwał o negatywnym rozpatrzeniu wniesionych odwołań. Dalszy porządek posiedzenia Komisji przebiega
z pominięciem punktów 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

 1. Wypełnienie oświadczeń o poufności i bezstronności.
 2. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
 3. Ocena zgodności operacji z kryteriami oceny wartości merytorycznej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub niewybrania operacji do finansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list operacji niewybranych do wsparcia w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
 7. Dyskusja, wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości